CORRECTIES


Het manuscript is nagekeken door de uitgeverij. Nu gaat de uitgever met mij om de tafel en neemt het manuscript met mij door. Er zijn kleine veranderingen nodig. Woorden die misschien even iets anders geformuleerd moeten worden om ze beter tot hun recht te laten komen. Zinnen die, wanneer ik ze net even iets anders formuleer, de lezer meer aan zou kunnen spreken. Het zijn kleine veranderingen, maar ze zijn waardevol.

 

Dan gaat het manuscript naar een tekstbureau. Daar wordt het helemaal nagekeken en worden de punten en komma's op de juiste plek neergezet. Soms, wanneer ik een woord teveel gebruik, stelt men mij een synoniem voor. Foutjes die bij de eerste controle door de uitgever en mij over het hoofd werden gezien worden verbeterd. Elke verandering gebeurt met mijn toestemming.

Het tekstbureau heeft de eerste correctie gedaan en nu word ik gevraagd of ik nog dingen wil veranderen. Daarvoor moet ik het hele manuscript weer doorlezen. Wat ik nog wil veranderen, geef ik weer door aan het tekstbureau. Mijn wijzigingen worden aangebracht en mijn manuscript  gaat vervolgens naar de vormgever die alles netje op z'n plek zet. Daarna moet ik het nog een keer doorlezen en uiteindelijk gaat het dan naar de drukker.

Dan is het een boek!

Al met zijn er heel weinig verbeteringen nodig en mag ik concluderen dat ik een manuscript heb geschreven in goed Nederlands.

 

Op de foto's hiernaast: Marjan van den Berg (Uitgeverij Iskander) en ik.

Door op de foto's te klikken worden ze vergroot.