Carl Slotboom

NIEUW - NIEUW - NIEUW

5 NIEUWE EENAKTERS, WAARVAN 4 VOOR OUDERE SPELERSMedio april 2023 verschijnt bij Iskander Uitgevers mijn roman

"WEER NET ALS EERST"

Bij dezelfde uitgever verscheen in februari 2022 mijn roman

"BEVROREN TIJD"


Mijn toneelstukken hebben geen diepere lagen

ze zijn er om het publiek te laten lachen

niet meer en niet minder


Beste toneelvrienden,

 

Mijn internetpagina's zijn bedoeld om toneelverenigingen, toneelspelers en andere belangstellenden inzicht te geven in de toneelstukken die ik heb geschreven.
Mijn toneelstukken zijn uitgegeven bij uitgeverijen in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Engeland.
Ook de Friese en Groningse vertalingen kunt u hier vinden. Binnenkort volgen er vertalingen in het Luxemburgs (Letzeburgs). Deze vertalingen lopen via mijn Duitse uitgever.
Het vertalen van mijn toneelstukken (ook dialect) mag uitsluitend geschieden na toestemming van de desbetreffende uitgever of het IBVA in Alkmaar. Dit geldt tevens voor Duitse toneelstukken van Duitse collega auteurs die ik in het Nederlands heb vertaald.
Amateurverenigingen in België kunnen zich wenden tot mijn Nederlandse uitgever of tot Toneelfonds Janssens in Antwerpen.

Mijn Friese toneelstukken kunnen worden besteld bij uitgeverij Grosfeld, bij STUFT of bij elke andere toneeluitgeverij in Nederland en België.

 

Indien verenigingen een stuk van mij spelen en dit via internet aankondigen, dient mijn volledige naam en de titel van het stuk te worden vermeld.

Titels van mijn toneelstukken mogen uitsluitend worden veranderd na toestemming van de auteur, de uitgever of het I.B.V.A.

 

Een aantal van mijn oudere komedies heb ik in een "nieuw jasje" gestoken en aangepast aan de huidige tijd.  Vraag aan de uitgever de nieuwe, herziene versie.

 

Van bijna alle toneelstukken kunt u een deel van de tekst downloaden.

 

Voor alle duidelijkheid wijs ik u er op dat ik uitsluitend verantwoordelijk ben voor de inhoud van mijn website. Alle andere informatie (inclusief foto's, video's, etc.) die op internet over mij te zien is, is niet door mij geplaatst en valt derhalve niet onder mijn verantwoordelijkheid.

Ik heb geprobeerd om in mijn informatie zo volledig mogelijk te zijn. Mocht u echter nog vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben, dan hoor ik dat graag van u.

 

Met vriendelijke groet,
Carl Slotboom.