Home » Toneelstukken

Op de volgende pagina's vindt u nagenoeg alle toneelstukken die ik in de loop der jaren heb geschreven.Toneelstukken die ik voor een speciale gelegenheid schreef en niet uitgegeven zijn, heb ik niet vermeld.

Regelmatig wordt mij gevraagd of het mogelijk is een toneelstuk digitaal te ontvangen.

Helaas...

Toneelstukken kunnen uitsluitend worden opgevraagd bij de uitgever en u ontvangt dan een gedrukt exemplaar. Digitale versies van welk toneelstuk dan ook, worden noch door mij, noch door de uitgever verstrekt.

 

Ook kunnen er geen tekstboekjes bij mij worden besteld, om de eenvoudige reden dat ik geen uitgever ben en derhalve ook geen toneelboekjes bezit. Tevens ben ik absoluut niet op de hoogte van welke kosten dan ook: prijzen van boekjes, opvoeringsrechten etc.

Wilt u een toneelstuk lezen en/of bestellen of wilt u weten wat de kosten zijn, dient u zich te wenden tot de uitgever.

 

Van een groot aantal toneelstukken kunt u op mijn website een paar pagina's lezen om een indruk te krijgen. Klik hiervoor op het PDF bestand. U kunt dan kiezen voor openen of opslaan.