WORKSHOP - TONEEL

Inleiding:

De meeste mensen zijn tot veel grotere prestaties in staat dan ze vaak zelf voor mogelijk houden. Het is niet zelden een kwestie van ongeloof en angst voor het onbekende en het niet vertrouwen op de innerlijke krachten, die hen er van weerhouden de verborgen talenten te ontdekken. Tijdens een workshop worden deze talenten aangeboord, aan de oppervlakte gebracht en wordt er geleerd met deze nieuw verworven vaardigheden om te gaan. Er worden grenzen overschreden en de leerling leert zichzelf van een andere kant kennen en nieuwe ontdekkingen zijn niet zelden een verrijking.

 

Waarom een workshop?

Met 22 jaar stond ik voor het eerst op een toneel. Dat was in het Festspielhaus van Bayreuth, waar ik mijn vuurdoop kreeg als beroeps-operazanger. Inmiddels ben ik 70 jaar en in al die jaren ben ik het theater trouw gebleven. Ik durf te beweren dat ik, door mijn opleidingen en mijn jarenlange ervaring, "het klappen van de zweep" inmiddels enigszins beheers en anderen iets mee kan geven op het gebied van theater.

De regie die ik in de afgelopen 35 jaar heb gevoerd, droeg meestal het karakter van een soort workshop. Ik heb telkens weer geprobeerd de acteurs, naast de noodzakelijke mise-en-scène, iets te leren op theatergebied. Niet zelden werd ik na afloop van een repetitie bedankt voor de les.

Door tijdgebrek waarmee een regisseur in het amateurcircuit nu eenmaal heel vaak te kampen heeft - de voorstelling moet immers op de planken - komt het er vaak niet van om heel diep op bepaalde scènes in te gaan, terwijl ik dat nou juist heel graag zou willen. Tijdens het geven van een workshop is die mogelijkheid er wel en daarom heb ik gekozen voor deze vorm van theater.

 

Wat is het doel van een workshop?

Tijdens een workshop worden toneelvaardigheden aangesproken en uitgediept. Het is een innerlijke reis op zoek naar gevoelens, emoties, beweging, de mens achter de rol die men speelt en alles wat men nodig heeft deze rol met overtuiging naar zichzelf en anderen over te dragen. Een theater-leerproces.

 

Hoe verloopt de workshop?

Voor alle duidelijkheid: Ik organiseer geen workshops. Verenigingen nodigen mij uit en ik kom op het afgesproken tijdstip naar de locatie waar de vereniging repeteert.

Tijdens de workshop worden een of meerdere scènes uit een toneelstuk gespeeld, uit het hoofd en zonder tekstboek. Dit kunnen monologen zijn, maar ook scènes met meerdere spelers tegelijk is mogelijk.

 

Na een inleiding, waarbij de deelnemer zich voorstelt, een en ander over zichzelf vertelt en over de rol die gespeeld gaat worden, zal ik vragen de rol naar eigen goeddunken te spelen. Tijdens dit spelen zal ik niet onderbreken.

Na het spelen van de scène wordt dezelfde scène nog een keer gespeeld, waarbij ik telkens zal onderbreken en aanwijzingen zal geven die tot beter spelresultaat zullen leiden. Hierbij wordt aandacht besteed aan o.a. karakter, tekst, beweging, emotie, verdieping enz.

 

Voor alle duidelijkheid

Als er scènes worden gespeeld uit een werk dat op dat moment bij de vereniging op het programma staat, kan ik me voorstellen dat een regisseur/regisseuse hier toch enige bedenkingen bij heeft. Voor alle duidelijkheid: er wordt geen regierepetitie gegeven. De mise-en-scène blijft zoals met de eigen regisseur/regisseuse is ingestudeerd. Wel zouden er aanwijzingen gegeven kunnen worden die het geheel ten goede zouden kunnen komen.

 

Wie kan deelnemen aan de workshop?

Iedereen in Nederland en België die liefde voor theater koestert en die graag op toneel staat.

Daarnaast is de workshop toegankelijk voor publiek.

 

Wat heb je er aan ?

De aanwijzingen die ik geef zijn niet slechts van toepassing op de gespeelde scène, maar kunnen ook na de workshop telkens weer gebruikt worden. Ze kunnen een leidraad zijn bij elk toneelstuk.

 

Hoe lang duurt een workshop?

Een dagdeel ('s middags of 's avonds) duurt 3- tot 3½ uur, met een maximum van 4 uur, inclusief pauze.

Uiteraard kan hier in overleg van af geweken worden.

Meerdere dagdelen of een weekeind in overleg.

 

Wat zijn de kosten ?

Middag of avond : € 20,00 per deelnemer

Middag en avond: € 30,00 per deelnemer

(Toeschouwers gratis)

 

Reiskostenvergoeding:

0    - 100 km. = € 25,00

100 - 200 km. = € 35,00

200 - 300 km. = € 45,00

300 - 400 km. = € 55,00

 

(Prijzen gelden voor Nederland en België)

 

Wilt u meer weten ?

0031 (0) 6 53867141

of

toneelslotboom@kpnmail.nl