FAMILIE BRUINSMA IN DE BOCHT - LEVE DE KEUNEGIN

Nederlandse titel: Familie Bruinsma in de bocht - Leve de Koningin

Vertaling: Teun Minses en Alie de Vries

Komedie - 3 bedrijven - 6 dames/4 heren/1 figurante


HEEFT U ERVARING MET HET VERTALEN VAN NEDERLANDS NAAR GRONINGS?

NEEM DAN CONTACT OP MET UITGEVERIJ GROSFELD