Veel van mijn toneelstukken zijn uitgegeven in de Friese taal.

Alle Friese toneelstukken kunnen bij Uitgeverij Grosfeld worden besteld.

Het is niet toegestaan mijn toneelstukken in de Friese taal te vertalen, zonder toestemming van de uitgever, het IBVA of mijzelf.

Om een deel van een toneelstuk te lezen, verwijs ik u naar de Nederlandse versie.