Mocht u van plan zijn een toneelstuk van mij te lezen en/of te bestellen, lees dan onderstaande even goed door.

 

Regelmatig wordt mij gevraagd of het mogelijk is een toneelstuk digitaal te ontvangen.

Helaas...

Toneelstukken kunnen uitsluitend worden opgevraagd bij mijn uitgever Grosfeld B.V. (en alle andere toneeluitgeverijen in Nederland en België)  en u ontvangt dan een gedrukt exemplaar. Digitale versies van welk toneelstuk dan ook, worden noch door mij, noch door de uitgever verstrekt.

 

Ook kunnen er geen tekstboekjes bij mij worden besteld, om de eenvoudige reden dat ik geen uitgever ben en derhalve ook geen toneelboekjes bezit. Tevens ben ik absoluut niet op de hoogte van welke kosten dan ook: prijzen van boekjes, opvoeringsrechten etc.

Wilt u een toneelstuk lezen en/of bestellen of wilt u weten wat de kosten zijn, dient u zich te wenden tot de uitgever.