Op de onderliggende pagina's vindt u verhalen die ik in de loop der tijd heb geschreven en die ik heb onderverdeeld in: 'Verhalen met een glimlach' en 'Serieuze verhalen'.

 

"Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is"

De hoofdpersonen in mijn verhalen - en dan met name in de "Verhalen met een glimlach" - praten zoals ze gebekt zijn en nemen het met de grammatica niet zo nauw. Ik kan er niets aan doen en ik wil hun uitspraken niet mooier maken; ik wil het niet in keurig Nederlands weergeven. Zij zouden zichzelf niet meer herkennen en dat wil ik in geen geval.

Desondanks wens ik u veel leesplezier.